можливості розвитку

sciezki.jpg logo
Джерело нашого успіху – це поєднання досвіду і практичних знань співробітників, які мають багаторічний стаж роботи, з креативністю і навиками молодих кадрів. Розвиток компанії спирається також на тісне співробітництво з клієнтами, постачальниками сировини, виробниками обладнання і науковими закладами.

Група TZMO S.A. надає можливість:

Розвивати твій потенціал

Постійне збільшення частки ринку, на яких ми присутні, а також безперервне завоювання нових галузей – це двигуни розвитку групи TZMO S.A. Успіху компанії в значній мірі сприяють талановиті співробітники. Ми ставимо перед ними амбітні цілі, реалізація яких - це виклик і водночас можливість безперервно самоудосконалюватись. TZMO S.A. як глобальна організація дає своїм співробітникам можливість створювати та втілювати нові рішення, самореалізовуватись.

Працювати в міжнародному середовищі.

Глобальну структуру групи TZMO S.A. створюють більше 7300 співробітників в декількох країнах. Ми досягаємо цілі, враховуючи специфіку локальних ринків. Робота в мультинаціональних колективах дає людям можливість обмінюватись досвідом і досягати високої ефективності. Ми цінуємо співпереживання і відкритість по відношенню до інших, а також здатність прагнути певної цілі, незважаючи на культурні відмінності.

Бути ініціативним і брати відповідальність на себе

Вміння працювати в команді поєднується з самостійністю при вирішенні проблем. Ми робимо ставку на людей, які виявляють ініціативу: вони на крок попереду, не слідують схемі і самі будують бачення своєї ролі в організації. В той же час кожний співробітник, як частина одного цілого, несе велику відповідальність за свої дії.

Розвиток нашої компанії – вектор вашої кар’єри

Співробітникам, орієнтованим на реалізацію комерційних цілей компанії, ми пропонуємо індивідуальні шляхи розвитку, які визначають майбутні посади і задачі. В залежності від схильностей і потенціалу у людей є шанс розвиватись в різних напрямах бізнесу, в різних країнах світу. Група TZMO S.A. дає можливість будувати кар’єру з найнижчих постів до керівних посад, а також переходити з оперативного на стратегічний рівень управління.

кар'єра