Цей веб-сайт використовує файли cookie

Ми використовуємо дані або файли cookie у вашому браузері для персоналізації та покращення зручності використання нашого веб-сайту, аналізу активності на сайті, що допомагає підтримувати нашу маркетингову та торгову діяльність, показувати персоналізовану рекламу на основі інформації про ваші інтереси (з урахуванням вашої активності на нашому або ж інших сайтах), а також вашого місцезнаходження. Нижче ви можете змінити налаштування свого браузера, щоб заблокувати деякі або всі файли cookie.

1. Сервіс не збирає автоматично жодної інформації, крім тої, яка міститься у файлах cookie.

2. Файли cookie (так звані cookies) - це IT-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача Сервісу і призначені для використання Сервісу. Файли cookie зазвичай містять назву веб-сайту, з якого вони походять, час зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер.

3. Суб'єкт, який розміщує файли cookie на кінцевому пристрої Користувача Сервісу та отримує доступ до них, є оператором Сервісу TZMO SA із зареєстрованим офісом за адресою Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Файли cookie використовуються для наступних цілей:

а) пристосування змісту Сервісу до уподобань Користувача та оптимізація використання веб-сайтів; зокрема, ці файли дають змогу розпізнати пристрій Користувача Сервісу та правильно відображати веб-сайт, налаштований під індивідуальні потреби;

б) створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі Сервісу користуються певними веб-сайтами, що дозволяє вдосконалити їх структуру і зміст;

5.Сервіс використовує два основних типи файлів cookie: "сесійні" ( session cookies) та "постійні" (persistent cookies). "Сесійні" cookies - це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до моменту його виходу з системи, сайту або до моменту відключення програмного забезпечення (веб-браузера). "Постійні" cookies збергіаються на кінцевому пристрої користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів або доки вони не будуть видалені Користувачем.

6. В рамках Сервісу використовуються такі типи файлів cookie:

Ім'я Функція Домен Сховище
YSC .youtube.com Advertisement session
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Advertisement 5 months 27 days
_fbp bella.pl/uk_UA Advertisement 3 months
yt-remote-device-id youtube.com Advertisement never
yt-remote-connected-devices youtube.com Advertisement never
CONSENT .youtube.com Analytics 2 years
symfony bellatrade.com.ua Other session
__utma .bellatrade.com.ua Performance 2 years
__utmc .bellatrade.com.ua Performance session
__utmz .bellatrade.com.ua Performance 6 months
__utmt .bellatrade.com.ua Performance 10 minutes
__utmb .bellatrade.com.ua Performance 30 minutes

7. У багатьох випадках програмне забезпечення, яке використовується для перегляду веб-сайтів (веб-браузер), за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на кінцевому пристрої Користувача. Користувачі Сервісу можуть змінити налаштування файлів cookie в будь-який час. Ці налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб блокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або інформувати про кожне їх розміщення на пристрої Користувача Сервісу. Детальна інформація про можливості та методи роботи з файлами cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузер).

8. Оператор Сервісу інформує, що обмеження використання файлів cookie може вплинути на деякі функції, доступні на сторінках веб-сайту.

джерела інформації: http://wszystkoociasteczkach.pl/"

Зберегти свій вибір Прийняти все

приватна політика

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 • Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/uk_UA/content/gdpr-9
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.
 • Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w szczególności w celu utrzymywania kontaktu z osobą, której dane dotyczą; udostępniania lub dostarczania (także pocztą e-mail) informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; organizacji, przeprowadzania i dokumentowania wydarzeń, w tym konkursów, promocji i innych akcji marketingowych;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w szczególności w celu wykonania wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez administratora;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – w szczególności w celu wykonania praw i obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności w celu dochodzenia roszczeń.
 • Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe są przechowywane:
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania wskazanych w udzielonej zgodzie;
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - do czasu wypełnienia przez strony umowy wszystkich obowiązków związanych z wykonywaniem umowy, a następnie do upływu okresu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową;
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji;
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania, w szczególności do zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczenia.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.
 • W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

наші бренди у світі

zasieg.jpg

Наша продукція продається на більш ніж 60 ринках: в Європейському союзі, у Центральній і Східній Європі, Африці і Далекому Сході.